Satyr hen

Satyr hen

Vaak zien we vermeld dat de Temminck en de Satyr en de Cabot tragopan hennen erg op elkaar lijken.
Bijgaande fotoís laten het tegendeel zien.
Als men met kruisingproducten te doen heeft zijn de verschillen uiteraard slecht of niet te zien, maar raszuivere exemplaren laten duidelijke verschillen zien.

Temminck hen

Cabot hen

Zo zien we bij de Temminck hen dat de oog iris duidelijk te zien is.
Bij de Satyr zien we daarentegen een nagenoeg zwart oog.
Bij de Cabot zien we weer de duidelijke oog iris, hier zien we wel weer een duidelijk oranje ring om het oog.
Ook zien we bij de Cabot een duidelijke oranje gloed in nek bevedering.

Ook op de rug zien we verschillen.
De pijltjes tekening bij de Temminck is driehoekig.
Bij de Satyr zijn ze langgerekt van vorm.
Bij de Cabot zien we op de rug ook langgerekte pijltjes, maar hier zien we ook nog verdwaalde zwarte vlekken op de rug.
De Temminck en de Cabot hebben kortere vleugels en een kortere staart dan de Satyr.
Vooral hierdoor lijkt de Temminck compacter van bouw dan de Satyr.
De Cabot lijkt wat model betreft het meest op de Temminck.
Ook de staart aftekening is verschillend.
De Temminck heeft een gebaande aftekening.
De Satyr heeft een egaal gemÍleerde staartkleur.
Ook de Cabot heeft in de staart een gebaande aftekening.

Cabot hen

Temminck hen

Temminck hen

Satyr hen

Cabot hen

De borst tekening laat bij de Tragopan soorten de duidelijkste verschillen zien.
Bij de Temminck zien we net als bij de Temminck haan de duidelijk druppelvormige stippen terug.
Bij de satyr zien we een duidelijke pijlvormige aftekening.
Bij de Cabot zien een bijna witte borst met af en toe wat verdwaalde zwarte vlekken.
Ook zien we dat de Temminck en de Cabot kortere loop benen hebben dan de Satyr.

Temminck pagina

Satyr pagina

Cabot pagina