Tekst volgt >>>>>>


Herkomst.......................................


Status in het wild...........................

Status in gevangenschap in België,
Duitsland en Nederland.................

Aanschafprijs..................................

Karakter.........................................

Huisvesting advies........................


Voeding advies.............................


Kweek stel samenstelling..............
Geslachtsrijp..................................
Broed seizoen.................................
Aantal eieren.................................. Broedtijd........................................ Ring maat......................................

Valt onder CITES.........................
Valt onder EG-CITES basis verordening...................................

Valt onder Flora en Fauna wet artikel 13.......................................

Uitzonderingen
op Flora en Fauna wet artikel 13...Het eiland Borneo
Zeldzaam

Vrij hoog

Afstandelijk, haan vaak agresief

Vorstvrije binnen volière met royale buiten volière.

Onderhoud/foktoomkorrel met hoog eiwitgehalte.
Aangevuld met bijvoorbeeld universeelvoer voor insecteneters.1 haan met 1 hen.
2 jaar
Vanaf mei
4 tot 6
24 dagen
14 MM.

3

B


Ja


Wildvang en in gevangenschap geboren dieren indien is voldaan
aan de volgende voorwaarden.
Bij import naar de EG en bij export vanuit de EG is een
CITES-invoer/(weder)uitvoer document vereist.
Bij bezit dient de legale afkomst van het dier aangetoond te kunnen worden

Vorige pagina.

0

0