Prelaatfazanten leven in dichte bamboebossen en oerwouden tot op een hoogte van ongeveer 1500 meter.

Ze werden in 1866 voor het eerst in Europa ingevoerd.
In Frankrijk, in de Jardin d’Acclimation werden in 1866 de eerste broedresultaten behaald.

Dat de Prelaatfazant tot de vuurrugfazanten behoord,
laat bovenstaande foto duidelijk zien.

Tijdens de balts en het zogenaamde vleugel klapperen
van de haan wordt de “vuurrug” pas zichtbaar.
Wanneer de haan normaal in het rond loopt bedekken
de vleugels de rug volledig zodat men niets van zijn
vuurrug ziet.Prelaatfazanten zijn de eenvoudigst te houden en te kweken vuurrugfazanten.
Dit komt, o.a. doordat ze het best tegen ons klimaat kunnen.
En ook doordat de genetische basis van de in gevangenschap gehouden vogels redelijk variabel lijkt waardoor de bevruchting en de uitkomst van de eieren over het algemeen goed is.
Als men vuurrugfazanten wil gaan houden is het daarom het beste om met Prelaatfazanten te beginnen.

Met een droge tochtvrije, liefst vorstvrije slaapplaats met een redelijke buitenren nemen ze wat betreft huisvesting genoegen.
Temperaturen tot ongeveer -5 kunnen ze wanneer ze droog en tochtvrij zitten wel aan.
Beter is het natuurlijk om deze uit de tropen afkomstige vogels geheel vorstvrij te houden.
Wat voeding betreft zijn ze met een goede onderhouds/foktoomkorrel, goed in conditie te houden.
Groenvoer eten ze nagenoeg niet.
Als aanvulling kunnen we ze wat universeel voer voor insecteneters en niet teveel
tortelduivenvoer geven.

In het voorjaar wanneer de baltstijd aanbreekt zijn de meeste hanen erg agressief tegenover indringers in hun territorium.
De verzorger moet dan rekening houden met zijn zeer lange scherpe sporen.

Prelaatfazant hennen zijn over het algemeen zeer goede moeders.
Onze hen ligt haar eieren altijd netjes in een hoek.
Als er een ei gelegd is halen we dit altijd meteen weg om later in de broedmachine uit te broeden.
Wanneer we dit een paar keer gedaan hebben legt ze haar eieren op een andere plaats.
Ze heeft dus in de gaten dat haar eieren verdwijnen, en wil dit voorkomen door ze op een andere misschien
wel veilige plaats te leggen.

Ongeveer midden juni laten we de eieren liggen die ze nadat ze er 4 of 5 heeft netjes en trouw bebroed.
Ze heeft al eens in een zeer regenachtige zomer buiten gebroed.
Maar het resultaat waren toch 4 gezonde Prelaatfazant kuikens.
Als de hen zit te broeden let de haan niet op haar en laat haar volledig met rust.
Wanneer de kuikens er zijn moet de haan apart gezet worden, omdat hij dan direct weer achter de hen aan gaat drijven en baltsen waardoor de hen niet de tijd en rust krijgt om voor haar kuikens te zorgen.
Prelaatfazant hanen bekommeren zich in het geheel niet om de jonge kuikens.

Na ongeveer twee maanden kunnen we het verschil tussen hen en haan al zien, doordat bij de haantjes de grijze veertjes al doorkomen.
De hanen hebben het eerst jaar al een dof volwassen kleed.
Het tweede jaar zien we dat de kleuren intensiever worden.
De hen is het eerste jaar al volledig op kleur.


Herkomst.......................................


Status in het wild...........................

Status in gevangenschap in België,
Duitsland en Nederland.................

Aanschafprijs..................................

Karakter.........................................

Huisvesting advies........................


Voeding advies.............................


Kweek stel samenstelling..............
Geslachtsrijp..................................
Broed seizoen.................................
Aantal eieren.................................. Broedtijd........................................ Ring maat......................................

Valt onder CITES.........................
Valt onder EG-CITES basis verordening...................................

Valt onder Flora en Fauna wet artikel 13.......................................

Uitzonderingen
op Flora en Fauna wet artikel 13...Birma, Laos, Thailand en Vietnam

Redelijk algemeen

Gemiddeld

Afstandelijk, haan vaak agresief

Vorstvrije binnen volière met aansluitend een buiten volière.

Onderhoud/foktoomkorrel met hoog eiwitgehalte.
Aangevuld met bijvoorbeeld universeelvoer voor insecteneters.1 haan met 1 hen.
2 jaar
Vanaf begin Mei
4 tot 6
24 dagen
12 MM.B


Ja


Wildvang en in gevangenschap geboren dieren indien is voldaan
aan de volgende voorwaarden.
Bij import naar de EG en bij export vanuit de EG is een
CITES-invoer/(weder)uitvoer document vereist.
Bij bezit dient de legale afkomst van het dier aangetoond te kunnen worden

Vorige pagina.

0