Argus fazanten leven in het dichte oerwoud op hoogten tot 1200 meter.
Ze leven daar van vruchten, zaden, wormen, insecten en kleine gewervelde dieren.
De haan en hen leven daar apart.
Wanneer de balts tijd is aangebroken, gaat de haan op zoek naar een geschikte plaats om te baltsen.
Deze plaats is meestal een open plek in het oerwoud waarvan hij een gedeelte schoonmaakt.
Vanaf deze plaats laat hij zijn roep horen die wel tot meer dan 3 kilometer ver draagt.
Als deze balts roep door een hen opgemerkt wordt die paring bereid is, zal ze naar deze balts plaats gaan.
Wanneer de haan haar ziet zal hij haar zoals bovenstaande foto’s laten zien, met veel spektakel het hof maken.
De balts begint met het stampvoetend om de hen heen lopen.
Het ritme en de passie neemt gaandeweg toe.
Op een bepaald moment spreid hij beide vleugels uit, en richt zijn staart omhoog zodat de beide verlengde staart veren rechtop staan.
Als de vleugels uitgespreid worden, brengt hij zijn kop achter een van de vleugels, zodat de vleugels een soort kelk vormen.
Bij het uitspreiden van de vleugels worden de “argusogen” op de vleugels pas goed zichtbaar.
Vanuit een kleine opening tussen de vleugels houd hij de gedragingen van “zijn” hen goed in de gaten.
De hen ziet dit schouwspel heel rustig en schijnbaar onbewogen aan, en laat zich op een bepaald moment treden.
Als de paring geschied is zal de hen haar's weegs weer gaan, en haar meestal 2 eieren op een hoger gelegen veilige
plaats leggen en gaan broeden.
Ze brengt haar kuikens dus alleen, zonder de haan groot.

Argus fazanten zijn in 1872 voor het eerst naar Europa gebracht.
Ze zijn goed te houden, mits ze over een ruim vorstvrij verblijf kunnen beschikken.
Argus fazanten eten weinig of geen groen, we kunnen daardoor van het buitenverblijf een prachtig groen verblijf maken,
waar deze vogels zich snel thuis zullen voelen.
Als beplanting gebruiken wij bamboe, laurier, hulst en conifeer.
Het zijn, nadat ze eenmaal gewend zijn, vrij rustige toch wat afstandelijke vogels.
De haan komt het derde jaar tot volle wasdom en is dan geslachtsrijp.
De hen legt vaak het tweede jaar al.
Het koppel op bovenstaande foto’s had op het tweede levensjaar al een bevrucht ei, waaruit een prima gezond kuiken tevoorschijn is gekomen.
Niet alle argus fazanten accepteren elkaar.
Wanneer bij een nieuw aangeschaft koppel blijkt dat haan en hen elkaar niet accepteren kan men het beste uitzien naar een andere hen of haan.
Het komt voor dat de hen de haan niet tolereert en aanvalt en andersom.
Bovenstaande probleem huwelijken zullen nooit bevruchte eieren, laat staan kuikens voortbrengen.
Wanneer er een goed koppel samengesteld is kan dit wel meer dan 25 jaar oud worden en in goede harmonie samenleven.
De argus fazant hen legt haar meestal 2 eieren graag op een hoger gelegen plaats.
Om aan deze behoefte te voorzien, hangen we in het binnen verblijf een royale mand of nest bak van ongeveer 40 bij 40 centimeter op, gevuld met strooisel.
Het eerste en eventueel tweede legsel broeden wij in de broedmachine uit.
Omdat argus fazanten kuikens de eerste dagen voedsel bij de hen uit de snavel pikken, zullen we bij de kuikens uit de
broedmachine voor pleegmoeder moeten spelen.
Als start voedsel gebruiken wij Sivo-Start of een ander startvoeder met een royaal eiwit gehalte dat we iets vochtig maken en met een speciaal lepeltje verschillende keren per dag het kuiken aanbieden.
Ze zien dit lepeltje al heel snel voor hun moeder snavel aan, en pikken vanzelf het voer van dit lepeltje af.
De ondergrond waar we ze op laten lopen is de eerste dagen wit, en bestrooien we met voer.
Dit activeert het voedsel pikken van de grond aanzienlijk.
Het bijplaatsen van een kuiken van een andere fazanten soort, die wel uit zichzelf van de grond eet, activeert een argus fazanten kuiken ook om van de grond af te pikken.
Het water wordt in een laag plat bakje aangeboden, waar we de eerste dagen wat voer op laten drijven, dit trekt de aandacht en het drinken gaat zo vanzelf.
Het eventueel derde legsel laten wij door de hen zelf uitbroeden.
Door haar zelf te laten broeden houden we het broed instinct bij de nakomelingen instant en is de hen op tijd met haar najaars rui.
Het is belangrijk dat de haan en de hen het volgend voorjaar weer een nieuw veren pak hebben en dan niet in de rui vallen.
Als de temperatuur in het voorjaar sterk wisselt, is er kans dat deze vogels in de rui vallen.
Als in het voorjaar een van de vogels in de rui, valt kunnen we bevruchte eieren wel vergeten.
De hen broed zeer vast, en komt zelfs niet van het nest om te eten of te drinken.
Wanneer de hen kuikens heeft, is ze van afstandelijk en terughoudend, veranderd in een vel agressief dier die haar kuikens zeer goed verdedigd.
Om de hen met haar kuikens voldoende rust te garanderen, laten we de haan in de buiten volière waar hij een zit stok onder een overkapping heeft.
Als de kuikens nog klein zijn, zien we regelmatig dat de hen de kuikens onder haar vleugels draagt.
In het wild is dit natuurlijk een prima manier om zo rennend met haar kuikens te ontsnappen aan roofdieren.
Als de kuikens ongeveer 2 a 3 maanden oud zijn worden ze van de hen gescheiden en mag de haan weer bij de hen.
Haan en hen accepteren elkaar direct weer.
Na drie maanden buiten te hebben geslapen, gaat de haan in de avond weer op zijn plaats naast de hen, op de zit stok in het binnen verblijf slapen.
En is het net of ze niet van elkaar gescheiden zijn geweest.
Argus fazanten kuikens groeien zeer langzaam, het binnen een half jaar bepalen of we met een hen of een haan van doen hebben, valt daarom niet mee.
Als aanknoop punten kunnen we aangrijpen dat de haan hoger op de poten staat en dikkere poten heeft, de haan heeft ook een zwartere kop en net als zijn vader een grotere kuif op het achterhoofd.
Een jonge haan heeft ook een iets donkerder verenkleed dan zijn zus.
Er wordt vaak van uitgegaan, dat twee jonge dieren van één legsel een haan en een hen zijn.
Bij argusfazanten is dit zeker niet altijd het geval.
Willen we zekerheid dan is geslacht's bepaling met behulp van D.N.A. Techniek de beste oplossing.


Herkomst.......................................

Status in het wild...........................

Status in gevangenschap in België,
Duits land en Nederland.................

Aanschafprijs..................................

Karakter.........................................

Huisvesting advies........................Voeding advies.............................


Kweek stel samenstelling...............
Geslachtsrijp..................................
Broed seizoen................................. Aantal eieren.................................. Broedtijd........................................ Ring maat......................................

Valt onder CITES.........................
Valt onder EG-CITES basis verordening...................................
Valt onder Flora en Fauna wet artikel 13.......................................

Uitzonderingen
op Flora en Fauna wet artikel 13...


:Maleisië, Sumatra

Kwetsbaar


Zeldzaam

Hoog

Terughoudend / Afstandelijk

Royale vorstvrije binnenruimte met een ruime buiten uitloop van totaal
minimaal 20 M².

Onderhoud/foktoomkorrel met
ruim eiwit gehalte.
Aangevuld met bijvoorbeeld,
tortel duiven zaad, fruit, meel-
wormen, universeel voer voor
insecteneters.

1 haan met 1 hen
3 jaar
vanaf April
1 of 2
25 dagen
14 MM.

2

B

Ja


Wildvang en in gevangenschap geboren dieren, indien is voldaan
aan de volgende voorwaarden.
Bij import en export naar of vanuit
de EG is een CITES-invoer-
(weder)uitvoer- document vereist.
Bij bezit dient de legale afkomst
van het dier aangetoond te kunnen
worden.


Vorige pagina.

0