De Edwardfazant wordt ondergebracht onder het geslacht Lophura.

Edward fazanten zijn in 1895 ontdekt. Het heeft tot 1924 geduurd voordat de eerste vogels naar Europa gebracht zijn.
De Edward fazant leeft op hoogten van ongeveer 300 tot 900 meter in dichte regenwouden.
Over het gedrag en de voeding in hun leef omgeving is maar heel erg weinig bekend.
In 1923 zijn er 15 vogels in Cleres (Frankrijk) gearriveerd.
In 1925 werd er met 4 hanen en 3 hennen gekweekt.
Er is toen ook een kruising Edward/Swinhoefazant gedaan waaruit bleek dat de nakomelingen vruchtbaar zijn.
Wat er met deze nakomelingen is gebeurd, is niet bekend.
Waarschijnlijk zijn (bijna) alle Edward fazanten die nu in gevangenschap voorkomen, nakomelingen van deze zeven wildvang vogels.
Dit betekend dat de genetische basis van de Edward fazanten in gevangenschap zeer smal is.
Om deze basis toch zo breed mogelijk te houden, (en te krijgen) zou een ieder bij het samenstellen van een nieuw koppel Edward fazanten de onderlinge on verwantschap zo
goed mogelijk na moeten gaan.
Koppels samenstellen uit broer en zus combinaties is natuurlijk helemaal uit den boze en
heeft niets met gericht kweken te maken.
Door steeds gebruik te maken van kweek koppels die niet direct van elkaar verwant zijn wordt een gelegenheid gecreŽerd waar de genetische variabiliteit in kan toenemen.
Vanaf 1960 tot 1970 is er een stamboek bijgehouden door de W.P.A. voor Edward fazanten.
Dit stamboek wordt vanaf 1990 weer bijgehouden (info bij de W.P.A)
In 1988,1989 en 1990 is er in het oorspronkelijk leef gebied gezocht naar Edward fazanten, maar zijn toen niet gevonden.
Totdat in 1996 een Edwardfazanthaan in de wouden van het Dakron-district gevangen werd, dacht men dat de soort in zijn oorspronkelijk leefgebied was uitgestorven.
Deze haan werd in 1997 aan de Hanoi Zoo geschonken om aan een internationaal fok programma mee te werken.
Op 11 Maart 2000 zijn er in het oerwoud van het Hai Lang-district in de provincie Quang Tri nog een paar volwassen Edwardfazanten gevangen.
Omdat de oorspronkelijke populatie niet uitgestorven blijkt te zijn hoeft deze soort vooralsnog niet opnieuw in zijn oorspronkelijk leef gebied terug uitgezet te worden.
Voor deze oorspronkelijke populatie worden gelukkig verschillende maatregelen getroffen zodat deze populatie kan overleven en uitgroeien.
Mochten deze maatregelen niet voldoende blijken te zijn, zodat er later toch Edward fazanten geherintroduceerd moeten worden, dan zal dit alleen kunnen als er een sterke en raszuivere populatie in gevangenschap aanwezig is.
Bovenstaande geeft de noodzaak van het zorgvuldig samenstellen van onze
kweek koppels aan.
Tegenwoordig hebben we de D.N.A. techniek die de raszuiverheid en de verwantschap
vast stelt.
Deze techniek zouden we dan ook beter moeten gebruiken.

Edward fazanten zijn vrij makkelijk te houden fazanten die niet al te hoge eisen stellen.
Hoewel ze in tropische gebieden voorkomen, blijkt toch dat ze temperaturen onder 0 graden heel goed doorstaan.
Ons advies is om er wat huisvesting betreft voor te zorgen dat de vogels een goede overdekte tochtvrije schuilplaats met zitstok hebben, met een open verblijf van minimaal zes
vierkante meter.
Schuil mogelijkheden voor de hen zijn zeer belangrijk, opdat wanneer de haan eerder in balts stemming is dan de hen hij haar niet kwetst of in het ergste geval haar geheel afmaakt.
Edward fazanten zijn over het algemeen zeer rustige vogels maar wanneer de natuur driften
te heftig worden ontaard elke rustige haan in een tiran.
Wat voeding betreft zijn ze goed in conditie te houden met een goede onderhouds/foktoomkorrel voor sierhoenders, eventueel aangevuld met (niet teveel) tortelduivenzaad, universeelvoer voor insecteneters, af en toe een meelwormpje en wat fruit.
Voor groenvoer hebben ze weinig interesse.
Dit geeft weer als voordeel dat de beplanting in het buitenverblijf in goede conditie blijft.
Het geslacht bij Edward fazanten is bij de eerste rui al te zien, de hanen krijgen al meteen
hun kleurkleed en de hen is al meteen hen.
Edward fazanthennen brengen ook wel zelf een legsel groot.
Wanneer de kuikens er zijn is het beter om de haan ergens anders onder te brengen,
omdat hij soms al weer met zijn paardrift achter haar aan gaat, zodat er van de nodige rust voor de hen met haar kuikens niets terecht komt.Herkomst.......................................

Status in het wild...........................

Status in gevangenschap in BelgiŽ,
Duits land en Nederland.................

Aanschafprijs..................................

Karakter.........................................

Huisvesting advies........................


Voeding advies.............................


Kweek stel samenstelling..............
Geslachtsrijp..................................
Broed seizoen.................................
Aantal eieren.................................. Broedtijd........................................ Ring maat......................................

Valt onder CITES.........................
Valt onder EG-CITES basis verordening...................................
Valt onder Flora en Fauna wet artikel 13.......................................

Uitzonderingen
op Flora en Fauna wet artikel 13...
Vietnam

Bedreigd


Redelijk algemeen

Gemiddeld

Zeer rustig

Buiten voliŤre met tochtvrije droge
schuilplaats van minimaal 8 M≤.

Onderhoud/foktoomkorrel met ruim
eiwitgehalte.
Aangevuld met bijvoorbeeld
Tortelduiven zaad, fruit, universeel
voer voor insecteneters,
meelwormen.

1 haan met 1 hen
1 jaar
Vanaf begin Maart
4 tot 7
22 dagen
12 MM.

1

A

Ja


In gevangenschap geboren dieren indien is voldaan aan de
volgende voorwaarden.
Bij import of export naar of vanuit
de EG is een CITES-invoer/
(weder)uitvoer document vereist.
Bij bezit dient de legale afkomst van het dier aangetoond te kunnen worden.
Bij voorkeur door een vaste
voet ring
.


Vorige pagina.

0